Stichting Zorgboerderij Paarlberg

Met elkaar, door elkaar, voor elkaar

Home

Het doel van de Stichting is het (doen) verlenen van zorg en begeleiding aan zowel ouderen als jongeren met een specifieke zorgvraag onder meer middels het (doen) bieden van vormen van dagbesteding en het in stand houden van zorginstellingen. Het waarborgen van de menselijke maat, veiligheid, in de meest ruime zin van het woord, en duurzaamheid staat hierbij voorop.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Dhr. C. Nyst, voorzitter, Mevr. S. Meijer, penningmeester, en Mevr. J. Kok, secretaresse. 

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Zorgboerderij is bezit van de familie Paarlberg.

Financiële gegevens en jaarverslag: in bewerking.

De familie Paarlberg is als eigenaar van de zorgboerderij volledig verantwoordelijk voor de activiteiten van de zorgboerderij.         

De Stichting faciliteert en ondersteunt zorgboerderijen en andere instellingen, die zich bezig houden met soortgelijke activiteiten, middels onder meer intervisiebijeenkomst-en, voorlichting en andere vormen van informatie-uitwisseling. Voorts zal daarbij ook aandacht zijn voor de huisvesting van zorgboerderijen en de veiligheid van de cliënten.

Klik hier om ons beleidsplan te downloaden
In ons beleidsplan staan onze plannen voor de toekomst van de zorgboerderij.
Beleidsplan Stichting Zorgboerderij 2017-2020.pdf (598.28KB)
Klik hier om ons beleidsplan te downloaden
In ons beleidsplan staan onze plannen voor de toekomst van de zorgboerderij.
Beleidsplan Stichting Zorgboerderij 2017-2020.pdf (598.28KB)